how-gebeurt-zoetwater-vis-zoutwater-tank

Volgens het Office of Science van het ministerie van Energie: "Ongeveer 2 procent van alle 21.000 vissoorten gaat op een bepaald punt in hun leven daadwerkelijk van zoet water naar zout water of van zout naar zoet" (www.newton.dep.anl gov). opmerkelijke voorbeelden zijn paling en zalm. Om dit te bereiken hebben ze speciale triggers in hun lichaam die hen helpen met de uitscheiding en absorptie van zout. De meeste vissen zouden echter sterven aan het snel verliezen of het verkrijgen van water in hun lichaam. Om dit beter te begrijpen, moeten we het proces van diffusie en osmose begrijpen.

Zoetwatervissen in zout water

verspreiding

Diffusie zoals gedefinieerd door Encarta is "de stroom van energie of materie van een hogere concentratie naar een lagere concentratie". Dus als onze zoetwatervissen in zout water werden geplaatst, zouden de watermoleculen in het lichaam van de vis door de celmembranen van de vis gaan, waardoor de vis water zou verliezen. Deze plotselinge verandering in de moleculaire samenstelling van de vis zou ervoor zorgen dat de vis sterft.

Osmose

Osmose zoals gedefinieerd door purchon, www.purchon.com, is "de passage van water uit een regio met een hoge waterconcentratie naar een regio met een lage waterconcentratie." Als onze zoutwatervissen in zoet water zouden worden geplaatst, zou het tegenovergestelde van diffusie optreden. De zoutmoleculen in de vis zouden de watermoleculen uit het zoete water gaan opnemen, waardoor de vissen grote hoeveelheden water zouden winnen. Deze plotselinge verandering in de moleculaire samenstelling van de vis zou het ook doden.

Resultaat

Hoewel er enkele vissen zijn die van het ene type water naar het andere kunnen gaan, kunnen de meeste vissen dat niet. Zoetwatervis en zeevis zijn in de loop van de tijd geëvolueerd om te overleven in hun specifieke watercondities. Proberen om een ​​bepaald type vis in een andere waterparameter te houden zal waarschijnlijk resulteren in de dood van de vis.